07/12/2021 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương giang tặng biệt
湘江贈別

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2008 23:47

 

Nguyên tác

數杯別酒驛亭邊,
君上征鞍我上船。
獨倚蓬山秋不語,
一江湘水碧連天。

Phiên âm

Sổ bôi biệt tửu dịch đình biên,
Quân thướng chinh yên ngã thướng thuyền.
Độc ỷ Bồng sơn sầu bất ngữ,
Nhất giang Tương thuỷ bích liên thiên.

Dịch nghĩa

Vài chén rượu chia tay bên đình trạm,
Ông lên ngựa đường xa, tôi lên thuyền.
Riêng tôi dựa vào núi Bồng, nói không hết nỗi buồn,
Một giải sông Tương, nước biếc liền trời.

Bản dịch của Trần Duy Vân

Bên trạm chia tay chuốc chén mời,
Lên thuyền lên ngựa bác cùng tôi.
Non Bồng riêng tựa, buồn khôn tả,
Dòng nước sông Tương biếc ngợp trời.
Theo "Toàn Việt thi lục", Lê Quý Đôn.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Tương giang tặng biệt