21/10/2021 12:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống biệt (Tống quân Nam Phố lệ như ty)
送別(送君南浦淚如絲)

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2007 08:45

 

Nguyên tác

送君南浦淚如絲,
君向東州使我悲。
為報故人憔悴盡,
如今不似洛陽時。

Phiên âm

Tống quân Nam Phố lệ như ty,
Quân hướng Đông Châu sử ngã bi.
Vị báo cố nhân tiều tuỵ tận,
Như kim bất tự Lạc Dương thì.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Tiễn người Nam Phố lệ như sương,
Người hướng Đông Châu ta xót thương.
Cố nhân xin báo thân mòn mỏi,
Nay chẳng còn như thời Lạc Dương.
Bài thơ này được viết năm 723 lúc Vương Duy 22 tuổi, khi bị đày khỏi kinh đô do sự tranh chấp của giới sĩ phu và các quý tộc nhà Đường.
Nguồn: Vương Duy chân diện mục, tr. 30, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tống biệt (Tống quân Nam Phố lệ như ty)