07/07/2020 01:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật kỳ 1
自述其一

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 14:57

 

Nguyên tác

綠野歸來四五期,
皤皤白髮復何為。
一貧貌瘦兼身瘦,
多病形癡亦影癡。
樽酒屢空黃菊笑,
裁書不就白鷗疑。
未知來世誰為我,
到此風流也是誰。

Phiên âm

Lục dã quy lai tứ ngũ kỳ,
Bà bà bạch phát phục hà vi.
Nhất bần mạo sấu kiêm thân sấu,
Đa bệnh hình si diệc ảnh si.
Tôn tửu lũ không hoàng cúc tiếu,
Tài thư bất tựu bạch âu nghi[1].
Vị tri lai thế thuỳ vi ngã,
Đáo thử phong lưu dã thị thuỳ.

Dịch nghĩa

Trở về đồng xanh đã bốn năm năm rồi,
Tóc trắng phơ phơ còn làm được gì nữa?
Trong cảnh nghèo, mặt gầy võ lại thêm thân mình gầy võ,
Con người nhiều bệnh, hình ngây ngô mà bóng cũng ngây ngô.
Bầu rượu thường để không, hoa cúc vàng chế giễu,
Thư viết không xong, âu trắng nghi ngờ.
Chưa biết kiếp sau ai sẽ là ta,
Và đến khi ấy ai sẽ là người phong lưu?

Bản dịch của Khương Hữu Dụng, Nguyễn Văn Tú

Đã bốn, năm năm trở lại nhà,
Làm gì được nữa, tóc phơ phơ.
Cảnh nghèo mặt võ thân thêm võ,
Người bệnh hình trơ, bóng cũng trơ.
Vò cạn hoa vàng như muốn giễu,
Thư không âu trắng hẳn sinh ngờ[2].
Kiếp sau ai sẽ là ta nhỉ?
Ai sẽ phong lưu sánh kịp ta?
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

[1] Đời Đường, Lục Quy Mông vịnh chim giao tinh (một loài chim nước) bị nhốt trong lồng, có câu “Phòng vi tị chước vô cùng sự, Hảo vị tài thư tạ bạch âu” (Việc đề phòng mánh khoé và tránh dây cung là việc phải lo lắng không cùng, Vậy hãy giúp ta thư từ tạ chim âu trắng). Câu này ý nói mình ở trong vòng bó buộc, không viết thư từ cho chim âu trắng (chỉ những người tự do) được.
[2] Ý nói không thư từ với ai, nên họ sinh nghi chăng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tự thuật kỳ 1