21/10/2021 12:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ ưng
畫鷹

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 11:06

 

Nguyên tác

素練風霜起,
蒼鷹畫作殊,
攫身思狡兔,
徹目似愁胡。
絛鏇光堪摘,
軒楹勢可呼,
何當擊凡鳥,
毛血灑平蕪。

Phiên âm

Tố luyện phong sương khởi,
Thương ưng hoạ tác thù.
Song thân tư giảo thố,
Trắc mục tự sầu Hồ[1].
Điều tuyền quang kham trích,
Hiên doanh thế khả hô.
Hà đương kích phàm điểu,
Mao huyết sái bình vu.

Dịch nghĩa

Trên nền lụa trắng đẹp, hiện ra nền gió sương
Rồi hình con chim ưng màu xanh rất khéo
Nghiêng mình nghĩ về con thỏ tinh ranh
Xụ mắt xuống như con khỉ buồn
Sợi dây xích sáng loáng như có thể sờ được
Đậu trên trụ ngoài hiên ở tư thế có thể gọi nghe
Khi nào mới tấn công chim tầm thường?
Khi đó lông và máu sẽ vương vãi trên bãi cỏ bằng

Bản dịch của Nhượng Tống

Ưng xanh ai khéo vẽ vời?
Nổi trên lụa trắng, một trời gió sương.
Gườm gườm đôi mắt liếc ngang,
Nghiêng nghiêng mình né như đương rình mồi.
Dây xinh, vòng sáng hẳn hoi,
Gọi thường bay xuống hiên ngoài cũng nên!
Bao giờ đánh bọn chim hèn:
Máu, lông tung rắc giữa miền đồng hoang?
(Năm 741)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Người Hồ có hốc mắt sâu, trông như có vẻ buồn, thường dùng mô tả mắt chim ưng. Chữ mượn từ bài phú chim ưng của Tôn Sở 孫楚 đời Tây Tấn: "Thâm mục nga mi, Trạng như sầu Hồ" 深目蛾眉,狀如愁胡 (Lông mày nơi mắt sâu thẳm, Vẻ như người Hồ buồn).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hoạ ưng