27/11/2022 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý Hồi
送李回

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2009 08:50

 

Nguyên tác

知君官屬大司農,
詔幸驪山職事雄。
歲發金錢供御府,
晝看仙液注離宮。
千岩曙雪旌門上,
十月寒花輦路中。
不睹聲明與文物,
自傷流滯去關東。

Phiên âm

Tri quân quan thuộc Đại tư nông[1],
Chiếu hạnh Ly Sơn chức sự hùng.
Tuế phát kim tiền cung ngự phủ,
Trú khan tiên dịch chú ly cung.
Thiên nham thự tuyết tinh môn thượng,
Thập nguyệt hàn hoa liễn lộ trung.
Bất đổ thanh minh dữ văn vật,
Tự thương lưu trệ khứ quan đông.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Biết anh quan chức Đại tư nông
Xe ngự Ly Sơn chức trách hùng
Năm phát bạc tiền hầu phủ ngự
Ngày coi suối ấm rót ly cung
Vách ngàn tuyết ráng đường cơ rợp
Hoa lạnh đầu đông lối kiệu lồng
Văn vật thanh danh đâu đó nhỉ
Tự thương nấn ná bước Quan Đông
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Chức quan đặt từ thời nhà Hán, đời Đường gọi là Tư nông tự, quản lý việc chi thu trong hoàng cung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Tống Lý Hồi