24/10/2020 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình ca (Vào những tháng ngày tuyệt vọng)
Романс (В те дни, когда уж нет надежд)

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2009 06:03

 

Nguyên tác

В те дни, когда уж нет надежд,
А есть одно воспоминанье,
Веселье чуждо наших вежд,
И легче на груди страданье.

Bản dịch của Tạ Phương

Vào những tháng ngày tuyệt vọng,
Chỉ còn lại hoài niệm thôi,
Niềm vui với tôi xa lạ,
Cũng khiến nỗi đau nguôi ngoai.
1830
Nguồn: Thơ trữ tình M.Iu.Lermontov (Tạ Phương dịch)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Tình ca (Vào những tháng ngày tuyệt vọng)