22/06/2021 02:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 1
遊南曹山寺,樓上寄望題壁呈叔明其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:02

 

Nguyên tác

廿年風景卻重過,
如此江山奈我何!
世外遊知今日好,
坐中客似故人多。
劫江春入名王廟,
鳳嶺煙藏舊隱家。
莫向古拋城下望,
英雄往事委蒼波。

Phiên âm

Trấp niên phong cảnh khước trùng qua,
Như thử giang sơn nại ngã hà!
Thế ngoại du tri kim nhật hảo,
Toạ trung khách tự cố nhân đa.
Kiếp giang[1] xuân nhập danh vương miếu[2],
Phượng lĩnh[3] yên tàng cựu ẩn[4] gia.
Mạc hướng Cổ Phao[5] thành hạ vọng!
Anh hùng vãng sự[6] uỷ thương ba.

Bản dịch của Nguyễn Quý Liêm

Hai mươi năm lại tới đây,
Non sông dường ấy ta rầy tính sao?
Nay vui những cuộc tiêu dao,
Ngồi đây như đã quen bao nhiêu người.
Kiếp giang đẹp miếu anh tài,
Phượng sơn ẩn sỹ nhà ai khói lồng.
Thành Phao thôi chớ đừng trông,
Anh hùng dấu cũ chìm trong sóng cồn.
Nam Tào là một ngọn núi ở Vạn Kiếp, tỉnh Hải Dương, gần đền thờ Trần Hưng Đạo.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Sông Kiếp Bạc, thuộc tỉnh Hải Dương.
[2] Đền thờ danh tướng Hưng Đạo đại vương tại Kiếp Bạc (bến đỗ thuyền ở Kiếp giang). Tiếng Hán không có chữ đền nên đều dùng chữ miếu cả.
[3] Tức núi Phượng Hoàng, còn gọi là Kiệt Đặc sơn, ở xã Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, Hải Dương, ở phía nam núi Nam Tào và là nơi ẩn cư của Chu Văn An.
[4] Chỉ Chu Văn An, người làng Quang Liệt, Hà Đông, đỗ tiến sĩ đời Trần Minh Tông (1314), làm quan đến Quốc Tử Giám tư nghiệp. Ông tính tình thanh cao, cương trực, đời Dụ Tông trong triều có nhiều nịnh thần, ông dâng sớ chém bảy tên, việc không được xét nên bỏ quan về ẩn cư ở núi Phượng Hoàng.
[5] Một toà thành ở chân núi Phao Sơn, Hải Dương, tương truyền là một thành cũ sau được nhà Mạc sửa sang và xây dựng thêm.
[6] Ý nói những trận chống ngoại xâm như của Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, đều ở trên sông Bạch Đằng, mé dưới Kiếp Bạc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 1