28/05/2022 18:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi từ kỳ 01
楊柳枝詞其一

Tác giả: Lê Bích Ngô

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2018 13:41

 

Nguyên tác

斜倚東風伴夕陽,
青青倩影入池塘。
多情不與行人說,
伴著流鶯說短長。

Phiên âm

Tà ỷ đông phong bạn tịch dương,
Thanh thanh thiến ảnh nhập trì đường.
Đa tình bất dữ hành nhân thuyết,
Bạn trước lưu oanh thuyết đoản trường.

Bản dịch của Mộng Tuyết

Phe phẩy đông phong dưới ánh chiều,
Bờ ao, cành biếc bóng xiêu xiêu.
Nặng tình không gửi người qua lại,
Thỏ thẻ con oanh nói ít nhiều.
Lê Bích Ngô là bạn thân của Phan Thanh Giản. Khi Phan Thanh Giản ra kinh nhậm chức, Bích Ngô tiễn bạn có tặng mười bài thơ liên hoàn tứ tuyệt này từ viết trên lụa. Đi đến đâu Phan Thanh Giản cũng mang theo và luôn luôn treo ở chỗ quan trọng nhất trong thư trai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Bích Ngô » Dương liễu chi từ kỳ 01