18/01/2022 20:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn thuật bài 4

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 17:21

 

Đủng đỉnh chiều hôm dắt tay,
Trong thế giới phút chim bay.
Non cao non thấp mây thuộc,
Cây cứng cây mềm gió hay.
Nước mấy trăm thu còn vậy,
Nguyệt bao nhiêu kiếp nhẫn[1] nay.
Ngoài chưng mọi chốn đều thông hết,
Bui[2] một lòng người cực hiểm thay.
[1] Cho đến.
[2] Duy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Mạn thuật bài 4