05/03/2021 02:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em sẽ khóc nữa hay không?

Tác giả: Lâu Văn Mua

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Triệu Trinh vào 15/11/2019 10:58

 

Em sẽ khóc
nữa hay không?
Tình và nghĩa
Chén rượu nồng.
Nguồn: Lâu Văn Mua, Tôi bay vào mắt em (thơ), NXB Văn học, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâu Văn Mua » Em sẽ khóc nữa hay không?