29/01/2023 20:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liên diệp
蓮葉

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2014 17:21

 

Nguyên tác

根是泥中玉,
心承露下珠。
在君塘上種,
埋沒任春蒲。

Phiên âm

Căn thị nê trung ngọc,
Tâm thừa lộ hạ châu.
Tại quân đường thượng chủng,
Mai một nhậm xuân bồ.

Dịch nghĩa

Gốc trong bùn như ngọc,
Nhị dưới sương móc như châu.
Trong ao trồng mi,
Cỏ bồ mùa xuân mặc sức chen lấn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gốc trong bùn trắng trong như ngọc
Nhuỵ hoa vàng dưới móc tựa châu
Ao sen em sống từ lâu
Cỏ bồ xuân tới tóm thâu mặc tình
Tác giả ẩn dụ thân phận mình tài năng bị kìm hãm, như cây sen bị cỏ bồ chen lấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Liên diệp