12/08/2020 02:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ông già quét nhà, lượm được đồng điếu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Tứ ngôn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/09/2019 16:20

 

Ông già quét nhà,
Lượm được đồng điếu.
Giắt ở lỗ tai,
Để mai đi chợ.
Đi mua dây nhợ,
Về buộc lồng chim.
Đi mua cây kim,
Đem về vá áo.
Đi mua con sáo,
Hót cho vui nhà.
Đi mua trái cà,
Để dành làm dưa.
Đi mua con cua,
Đem về làm chả.
Đi mua con cá,
Kho tiêu chặt đầu.
Đi mua miếng trầu,
Về nhai nhóp nhép.
Đi mua con tép,
Đem về nấu canh.
Đi mua trái chanh,
Đem về vắt nước.
Đi mua cây lược,
Đem về chải đầu.
Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ông già quét nhà, lượm được đồng điếu