31/03/2023 12:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh yêu em nhiều lắm
我那么爱你

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/12/2019 19:44

 

Nguyên tác

我好爱你亲爱的
今天直到永远
爱不会改变
你-这条大河我的心。

Dịch nghĩa

Anh yêu em thật nhiều
Hôm nay và cho đến khi mãi mãi về sau
Tình yêu sẽ không bao giờ có thay đổi gì
Em là dòng sông vĩ đại trong trái tim của anh.

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Anh yêu em nhiều lắm em ơi
Hôm nay và cho đến mãi mãi
Tình yêu sẽ không hề thay đổi
Em - sông vĩ đại trái tim này.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Anh yêu em nhiều lắm