14/08/2022 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Mạnh Giao
哭孟郊

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2007 10:44

 

Nguyên tác

身死聲名在,
多應萬古傳。
寡妻無子息,
破宅帶林泉。
塚近登山道,
詩隨過海船。
故人相吊後,
斜日下寒天。

Phiên âm

Thân tử thanh danh tại,
Đa ưng vạn cổ truyền.
Quả thê vô tử tức,
Phá trạch đới lâm tuyền.
Trủng cận đăng sơn đạo,
Thi tuỳ quá hải thuyền.
Cố nhân tương điếu hậu,
Tà nhật hạ hàn thiên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thân tuy mất danh vẫn còn
Lưu truyền vạn cổ sắt son tấm lòng
Goá vợ không con nối dòng
Nhà hư dột nát thong dong lâm tuyền
Cạnh đường lên núi, mộ thiêng
Thơ văn ra khỏi đất liền biển khơi
Cố nhân, phúng điếu nghẹn lời
Trời đà đổi lạnh chiều rơi thấm buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Khốc Mạnh Giao