24/10/2021 00:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mị thi
媚詩

Tác giả: Tô Vũ Nghiêm - 蘇武嚴

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2013 15:13

 

Nguyên tác

何處東風湧起吹,
主春早報月牽絲。
催花鼓動桃初灼,
射策屏開雀正飛。
燭影光迴芳草地,
琴聲吹徹白梅非。
瓜綿螽執徵先兆,
宵席重賡獻媚詩。

Phiên âm

Hà xứ đông phong dũng khởi xuy,
Chúa xuân tảo báo nguyệt khiên ty.
Thôi hoa cổ động đào sơ chước,
Xạ sách bình khai tước chính phi.
Chúc ảnh quang hồi phương thảo địa,
Cầm thanh xuy triệt bạch mai phi.
Qua miên chung chấp trưng tiên triệu,
Tiêu tịch trùng canh hiến mị thi.

Dịch nghĩa

Tự nơi nào gió đông ào ào thổi
Chúa xuân báo sóm nay Nguyệt Lão xe tơ
Trống đánh giục hoa đào chớm nở
Nghĩ ra cách bắn chim tước đang bay
Ánh đuốc sáng soi mặt đất đầy cỏ thơm
Tiếng đàn thánh thót hoa mai trắng thơm lừng
Điềm lành trước tiên sẽ là dây bí trập trùng chia nhánh
Suốt đêm ngồi người lại người hiến tặng bài thơ hay

Bản dịch của Triều Ân

Đâu thổi gió đông tới chốn này
Chúa xuân báo Nguyệt Lão xe dây
Giục hoa trống đánh cành đào nở
Nghĩ kế bắn cung chim tước bay
Ánh đuốc sáng soi nơi cỏ biếc
Tiếng đàn văng vẳng nhánh mai gày
Điềm lành dây bí nhành chia mãi
Ngâm ngợi thâu canh thơ tuyệt hay
Nguồn: Văn học chữ Hán dân tộc Tày, Triều Ân, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Vũ Nghiêm » Mị thi