30/09/2020 23:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ăn cau cưới thì đền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 09:13

 

Ai ăn cau cưới thì đền,
Tuổi em còn bé chưa nên lấy chồng.
Khảo dị:
Ai ăn cau cưới thì xin,
Tuổi tôi còn bé chửa nên lấy chồng.
Ai ăn trầu cưới thì đền,
Tuổi em còn nhỏ chửa nên lấy chồng.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai ăn cau cưới thì đền