28/10/2021 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ban ngày quan lớn như thần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 00:00

 

Ban ngày quan lớn như thần,
Ban đêm quan lớn tần ngần như ma.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ban ngày quan lớn như thần