17/01/2021 16:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh lính ơi, anh sẽ học bắn
Soldado, aprende a tirar

Tác giả: Nicolás Guillén

Nước: Cu Ba
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2008 04:40

 

Nguyên tác

Soldado, aprende a tirar:
Tú no me vayas a herir,
que hay mucho que caminar.
¡Desde abajo has de tirar,
si no me quieres herir!
Abajo estoy yo contigo,
 soldado amigo.
Abajo, codo con codo,
sobre el lodo.

Para abajo, no,
que allí estoy yo.
Soldado, aprende a tirar:
Tú no me vayas a herir,
que hay mucho que caminar.

Bản dịch của Huy Cận

Anh lính ơi, anh sẽ học bắn
Anh đừng làm cho tôi bị thương
Tôi còn phải đi nhiều trên đường
Bắn lên trên chứ đừng bắn xuống
Khi anh không muốn làm tôi bị thương

Ở dưới đáy, tôi ở cùng với anh
Hỡi người bạn bè, người bầu bạn
Ở dưới đáy, chúng ta cùng sát cánh
trong cùng một bùn lầy, một ao tù

Bắn xuống dưới không nên
Có tôi đang ở dưới

Anh lính ơi, anh sẽ học bắn
Anh đừng làm cho tôi bị thương
Tôi còn phải đi nhiều trên đường

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nicolás Guillén » Anh lính ơi, anh sẽ học bắn