05/12/2022 05:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ khúc yến thứ Thiếu Tô niên huynh nguyên vận

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2009 19:48

 

Phiên âm

Đê thượng tân từ giản cổ thiên
Hồ quang y cựu tứ vô biên
Phiếm chu kim nhật bồi song diễm[1]
Nhiếp lý tiền du ức kỷ niên
Âu đạm trần tâm minh thuỷ tĩnh
Oanh điều nôn thiệt thính chu viên
Bắc minh nghĩ tá bồi phong dực
Hoa quản tiên ư Lãng Bạc[2] truyền

Dịch nghĩa

Trên đê, toà miếu mới nằm cách hẳn ngôi chùa cổ
Ánh nước hồ vẫn như ngày nào, bốn phía mênh mông
Hôm nay rong thuyền đưa hai người đẹp dạo chơi
Nhón dép nhớ về cuộc chơi hồ Tây mấy năm trước
Cái cò nhạt lòng trần, kết bạn cùng làn nước thanh sạch
Con oanh uốn lưỡi hót, nghe như tiếng ngọc châu rơi
Định mượn thêm gió nâng đôi cánh sang biển bắc
Mà tiếng đàn sáo từ hồ Lãng Bạc đã loan truyền đi trước

Bản dịch của Trần Lê Văn

Trên đê, miếu mới cách chùa xưa
Nước vẫn lung linh, chẳng thấy bờ
Chèo mái nhẹ đưa hai khách quý
Thăm hồ trạnh nhớ mấy năm qua
Oanh buông tiếng ngọc, lời ca đẹp
Cò rũ lòng trần, nước sạch ưa
Muốn mượn gió bay sang biển Bắc
Sáo đàn Lãng Bạc đã xa đưa
Nguồn: Phạm Hy Lượng - cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn hoá thông tin, 1997
[1] Có lẽ chỉ Chánh sứ Nguyễn Hữu Lập và Phó sứ thứ 2 là Trần Văn Chuẩn (Phó sứ thứ 1 là Phạm Hy Lượng).
[2] Hồ Tây tên cũ là Lãng Bạc. Mã Phục Ba than thở diều đang bay, vì khí độc mà rơi xuống, chính là ở nơi này. (Chú thích của Phạm Hy Lượng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Tây Hồ khúc yến thứ Thiếu Tô niên huynh nguyên vận