12/05/2021 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ Trúc chi ca kỳ 4
西湖竹枝歌其四

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2014 18:23

 

Nguyên tác

勸郎莫上南高峰,
勸郎莫上北高峰。
南高峰雲北高雨,
雲雨相催愁殺儂。

Phiên âm

Khuyến lang mạc thướng Nam Cao phong[1],
Khuyến lang mạc thướng Bắc Cao phong[2].
Nam Cao phong vân, Bắc Cao vũ,
Vân vũ tương thôi sầu sát nông.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngọn Nam Cao chàng đừng lên đấy
Đỉnh Bắc Cao chàng hãy tránh xa
Nam Cao mây, Bắc Cao mưa
Mây mưa buồn nát duyên hờ tình em
[2] Núi ở phía bắc Tây Hồ, Hàng Châu, phong cảnh đẹp.
[1] Núi ở sau chùa Linh Ẩn, phía nam Tây Hồ, Hàng Châu, cảnh đẹp được xếp đứng đầu trong mười cảnh ở Tây Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Tây Hồ Trúc chi ca kỳ 4