27/06/2022 03:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Thẩm sinh
哭沈生

Tác giả: Trương Ngọc Nương - 張玉孃

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2021 22:41

 

Nguyên tác

仙郎久未歸,
一歸笑春風。
中塗成永絕,
翠袖染啼紅。
悵恨生死別,
夢魂還再逢。
寶鏡照秋水,
明此一寸衷。
素情無所著,
怨逐雙飛鴻。

Phiên âm

Tiên lang cửu vị quy,
Nhất quy tiếu xuân phong.
Trung đồ thành vĩnh tuyệt,
Thuý tụ nhiễm đề hồng.
Trướng hận sinh tử biệt,
Mộng hồn hoàn tái phùng.
Bảo kính chiếu thu thuỷ,
Minh thử nhất thốn trung.
Tố tình vô sở trước,
Oán trục song phi hồng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiên lang lâu chưa trở về,
Có về cười ngọn gió đông.
Giữa đường mà thành vĩnh quyết,
Áo biếc khóc nhuộm máu hồng.
Buồn oán sinh ly tử biệt,
Trong mộng gặp lại nhau không.
Hồ thu trong như kính chiếu,
Sáng soi cả một tấc lòng.
Chân tình biết cùng ai tỏ,
Hận bay theo cánh chim hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Ngọc Nương » Khốc Thẩm sinh