23/06/2021 13:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ Lưu ngũ
遇劉五

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2014 13:23

 

Nguyên tác

洛陽一別梨花新,
黃鳥飛飛逢故人。
攜手當年共為樂,
無驚蕙草惜殘春。

Phiên âm

Lạc Dương nhất biệt lê hoa tân,
Hoàng điểu phi phi phùng cố nhân.
Huề thủ đương niên cộng vi lạc,
Vô kinh huệ thảo tích tàn xuân.

Dịch nghĩa

Từ khi chia tay ở Lạc Dương, hoa lê đã nở đợt mới,
Chim lông vàng bay bay, gặp lại bạn cũ.
Bạn cùng trang lứa nắm tay nhau cùng vui,
Không lạ gì hoa huệ cố níu kéo xuân tàn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biệt Lạc Dương hoa lê nở mới
Chim vàng bay, gặp lại người xưa
Nắm tay bạn cũ vui đùa
Khác gì hoa huệ vẫn ưa xuân tàn
Lưu ngũ thân thế không rõ, có lẽ là một bạn cũ của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Ngộ Lưu ngũ