09/08/2022 23:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bông súng
Water lilies

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/10/2021 18:29

 

Nguyên tác

If you have forgotten water lilies floating
On a dark lake among mountains in the afternoon shade,
If you have forgotten their wet, sleepy fragrance,
Then you can return and not be afraid.

But if you remember, then turn away forever
To the plains and the prairies where pools are far apart,
There you will not come at dusk on closing water lilies,
And the shadow of mountains will not fall on your heart.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nếu anh đã quên mùa bông súng nổi
Trên mặt hồ bên núi dưới hoàng hôn,
Nếu anh quên mùi thơm ướt, ru hồn,
Rồi, anh trở lại và không ngần ngại.

Nếu anh nhớ, thì xin quay đi mãi
Ruộng vườn, đồng cỏ, hồ nước xa xôi,
Không có hoàng hôn khép bông súng rồi,
Và bóng núi không nằm tim anh nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Bông súng