26/09/2022 17:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cưới nàng anh toan dẫn voi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 13:17

 

- Cưới nàng anh toan dẫn voi,
Anh sợ quốc cấm nên voi... không bàn!
Dẫn trâu, sợ họ máu hàn,
Dẫn bò, sợ họ nhà nàng... co gân.
Miễn là có thú bốn chân,
Dẫn con chuột béo mời dân mời làng.

- Chàng dẫn thế, em lấy làn sang,
Nỡ nào em lại phá ngang như là...
Người ta thách lợn thách gà,
Nhà em thách cưới một nhà khoai lang:
Củ to thì để mời làng,
Còn như củ nhỏ, họ hàng ăn chơi.
Bao nhiêu củ mẻ chàng ơi,
Ðể cho con trẻ ăn chơi giữ nhà.
Bao nhiêu củ rím[1], củ hà[2],
Ðể cho con lợn con gà nó ăn...
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
[1] Khoai lang bị úng nước, bên trong thâm thối.
[2] Củ khoai bị con hà, một loại sâu cánh cứng, kí sinh trong đó, làm cho khoai hỏng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cưới nàng anh toan dẫn voi