05/12/2021 22:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ 20
其二十

Tác giả: Vũ Phạm Hàm - 武范邯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 22:51

 

Nguyên tác

一竿多謝紫溪翁,
外事無端心已空。
自致此身繩檢外,
更堪回首夕陽中。
謾誇書劍無歸處,
且喜琴樽數日同。
祇是真誠天自信,
豈知夭道曲如弓。

Phiên âm

Nhất can đa tạ Tử Khê ông[1],
Ngoại sự vô đoan tâm dĩ không.
Tự chí thử thân thằng liễm ngoại,
Cánh kham hồi thủ tịch dương trung.
Mạn khoa thư kiếm vô quy xứ,
Thả hỉ cầm tôn sổ nhật đồng.
Chỉ thị chân thành thiên tự tín,
Khởi tri thiên đạo khúc như cung[2].

Dịch nghĩa

Với một cần câu theo đa tạ ông Tử Khê,
Lòng không còn màng việc đời, tâm đã rỗng không.
Tự đặt thân này ngoài vòng danh lợi,
Lại được quay đầu ngắm nhìn ánh chiều tàn.
Lỡ khoe khoang tài thư kiếm nay chẳng còn đường mà về,
Để lại được vui vẻ cùng đàn, cùng rượu mấy hôm.
Chỉ có một tấm lòng thành ngay thẳng tin ở trời,
Đâu hay đạo trời cong như cây cung.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Một cần đa tạ Tử Khê ông,
Việc đời vô cớ lòng trống không.
Tự đặt thân này ngoài danh lợi,
Lại còn quay ngắm ráng chiều hồng.
Khoe khoang tài cán về không lối,
Vui với rượu đàn được mấy cung.
Một tấm chân thành tin trời vậy,
Đạo trời đâu biết tựa cây cung.
Các câu được trích từ:
- Câu 1. Hồ Túc, Phù Dung hồ phiếm chu (câu 8)
- Câu 2. Đới Thúc Luân, Thù Cảnh Thiếu phủ kiến ký (câu 4)
- Câu 3. Tư Không, Thoái thê (câu 7)
- Câu 4. Trương Mật, Biên thương (câu 8)
- Câu 5. Lý Quần Ngọc, Tương dục Nam hành bồi Thôi Nhập yến Hải Lựu đình (câu 7)
- Câu 6. Vi Trang, Lộc Châu lưu biệt Trương ngoại lang (câu 6)
- Câu 7. Lục Quy Mông, Phụng hoạ ký Dương xá nhân (câu 7)
- Câu 8. Vi Trang, Quan hà đạo trung (câu 6)

[1] Tức Lục Quy Mông đời Đường, tự Lỗ Vọng, đi thi không đỗ, ẩn cư ở Phủ Lý, Tùng Giang, thích ngao du sông hồ tự hiệu là Giang Hồ tản nhân, hoặc Thiên Tùng Chi, thời bấy giờ gọi là Phủ Lý tiên sinh, cùng với Bì Nhật Hưu kết giao xướng hoạ, triều đình triệu mời ông không ra.
[2] Đường thi cổ suý: Lão tử nói “Đạo của trời cong như là giương cung chăng? Cao thì ấn cho thấp, thấp thì đẩy cho cao, nhiều thì lấy bớt, thiếu thì bù cho, đạo trời là lấy chỗ nhiều bổ chỗ thiếu.” Ý của câu thơ dùng ý ngược lại, là những lời ai oán, ý nói đạo trời cũng thiên lệch như cung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Hàm » Kỳ 20