26/01/2022 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam kha tử
南柯子

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2007 10:02

 

Nguyên tác

空掛纖纖縷,
徒垂絡絡絲。
也難綰繫也難羈,
一任東西南北各分離。

落去君休惜,
飛來我自知。
鶯愁蝶倦晚芳時,
縱是明春再見—隔年期。

Phiên âm

Không quải tiêm tiêm lũ,
Đồ thuỳ lạc lạc ty.
Dã nan oản hệ dã nan ky,
Nhất nhậm đông tây nam bắc các phân ly.

Lạc khứ quân hưu tích,
Phi lai ngã tự tri.
Oanh sầu điệp quyện vãn phương thì,
Túng thị minh xuân tái kiến - cách niên kỳ.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Dây đâu treo lơ lửng,
Sợi khéo rủ lòng thòng.
Buộc buộc xe xe cũng khó lòng,
Thôi đành chia các ngả nam bắc tây đông!

Rơi xuống chàng đứng tiếc,
Bay về thiếp biết thôi.
Tiết muộn màng oanh bướm bùi ngùi,
Sang xuân dù gặp, đã cách một năm rồi.
Bài này trong hồi 70, nửa trên do Thám Xuân, nửa dưới do Bảo Ngọc làm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Nam kha tử