15/08/2020 04:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi đẩu đi đâu...?

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:13

 

Em đi phương nảo phương nào
Tiếng con chim vịt chạm vào mặt sông
Rơm vàng rối tóc bềnh bồng
Lúa xanh con gái ngoài đồng ngậm hương
Lỗ chân trâu cọng cỏ vườn
Tôi về sợ rụng hạt sương mùa màng
Bờ tre con quốc kêu vang
Đi đâu, em đổ nắng tràn bến xưa
Ngẩn ngơ thấy gió ngỡ mưa
Đi đâu đi đẩu tôi vừa về đâu?
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Đi đẩu đi đâu...?