27/09/2023 19:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc Đài quán kỳ 1
玉臺觀其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 10:21

 

Nguyên tác

中天積翠玉臺遙,
上帝高居絳節朝。
遂有馮夷來擊鼓,
始知嬴女善吹簫。
江光隱見黿鼉窟,
石勢參差烏鵲橋。
更肯紅顏生羽翼,
便應黃發老漁樵。

Phiên âm

Trung thiên tích thuý Ngọc Đài dao,
Thượng đế cao cư giáng tiết triều.
Toại hữu Phùng Di[1] lai kích cổ,
Thuỷ tri Doanh Nữ[2] thiện xuy tiêu.
Giang quang ẩn kiến ngoan đà quật,
Thạch thế sâm si ô thước kiều.
Cánh khẳng hồng nhan sinh vũ dực,
Tiện ưng hoàng phát lão ngư tiều.

Dịch nghĩa

Giữa trời tích luỹ mầu xanh biếc có Ngọc Đài xa xa,
Trời trên cao cho cờ tiết kêu gọi các quần thần tới chầu.
Bèn có Bằng Di tới đánh trống,
Mới hay Doanh Nữ thổi sáo tài.
Ánh sáng nơi sông thấy thoang thoáng hang của loài giải,
Thế của bờ đá chông chênh là cái cầu ô thước.
Nếu mà má phấn có thêm đôi cánh,
Thì cũng xin ở ẩn như người đánh cá kiếm củi tới già.

Bản dịch của Nhượng Tống

Xanh đọng từng không quán Ngọc Đài
Cờ tiên đỏ ối tới chầu trời
Thổi kèn, Doanh Nữ xem chừng khá
Đánh trống, Phùng Di vốn có tài
Hag giải mập mờ sông lấp loáng
Cầu ô vắt vẻo đá chơi vơi
Má hồng có phép sinh đôi cánh
Tóc trắng xin tu trọn một đời
(Năm 764)

Nguyên chú: “Đằng Vương tạo” 滕王造 (Đằng Vương cho xây).

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Thần sông.
[2] Một vị thần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ngọc Đài quán kỳ 1