28/02/2021 05:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhiều thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:16

 

Nhiều thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng
Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhiều thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng