04/12/2022 06:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tế vũ (Tiêu sái bạng hồi đinh)
細雨(蕭洒傍回汀)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hoanggiapton vào 19/10/2009 08:36

 

Nguyên tác

蕭洒傍回汀,
依微過短亭。
汽涼先動竹,
點細未開萍。
稍促高高燕,
微疏的的螢。
故園煙草色,
仍近五門青。

Phiên âm

Tiêu sái bạng hồi đinh,
Y vi quá đoản đình.
Khí lương tiên động trúc,
Điểm tế vị khai bình.
Tiêu xúc cao cao yến,
Vi sơ đích đích huỳnh.
Cố viên yên thảo sắc,
Nhưng cận ngũ môn[1] thanh.

Dịch nghĩa

Màn mưa phùn tự do tự tại lơ lửng trên bãi sông khúc khuỷu,
Rồi lãng đãng như gần như xa bay qua đoản đình.
Đem theo khí gió lạnh, trước tiên làm hàng trúc xào xạc,
Mưa li ti không đủ tan những đám bèo nhỏ trên mặt nước hồ.
Chỉ đủ khiến én nhỏ bay càng cao hơn mà thôi,
Chiều tối, màn đom đóm khi mờ khi tỏ.
Nhớ về mảnh vườn cũ với sương khói ngập trong sắc cỏ,
Nhưng vẫn gần với màu xanh của năm cửa thành Tràng An.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Phùn mù lơ lửng khúc cong Đinh,
Lãng đãng gần xa quá đoản đình.
Gió lạnh kéo về xào xạc trúc,
Li ti đâu dạt đám bèo bình.
Lũ én nhỏ kinh bay cao nữa,
Lốm đốm màn đom đóm lộ hình.
Vườn xưa sương khói cùng sắc cỏ,
Như hệt màu xanh năm cửa kinh!
[1] Kinh thành của thiên tử có năm cửa: Cảo, Khố, Trĩ, Ưng, Lộ; chỉ Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tế vũ (Tiêu sái bạng hồi đinh)