23/05/2022 18:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đãng

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2009 07:23

 

Đáp con xe chợ
Về một tỉnh xa
Hết tìm quán cóc
Ngồi nhậu khề khà
Lại về phòng ngủ
Thở khói phì phà
Mai đón xe sớm
Dẫn thây về nhà
Gặp mẹ trách hỏi
"À, à hôm qua..."

Trời dư sương khói
Còn sanh chi ta

Đời nhiều ràng buộc
Đòi chi những là...

Thôi thì thây kệ
Ề, à cho qua!
Riêng còn phiền phức
Vì tấm tài hoa

Dứt mãi chưa ra
(Học hội Hồ Quí Ly - 1969)

Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Lãng đãng