30/06/2022 07:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tế Táo từ
祭灶詞

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/08/2014 22:08

 

Nguyên tác

古傅臘月二十四,
灶君朝天欲言事。
雲車風馬小留連,
家有杯盤豐典祀。
豬頭爛熱雙魚鮮,
豆沙甘松粉餌團。
男兒酌獻女兒避,
酹酒燒錢灶君喜。
婢子鬥爭君莫聞,
貓犬角穢君莫嗔。
送君醉飽登天門,
杓長杓短勿復云,
乞取利市歸來分。

Phiên âm

Cổ phó lạp nguyệt nhị thập tứ,
Táo quân triều thiên dục ngôn sự.
Vân xa phong mã tiểu lưu liên,
Gia hữu bôi bàn phong điển tự.
Trư đầu lạn nhiệt song ngư tiên,
Đậu sa cam tùng phấn nhị đoàn.
Nam nhi chước hiến nữ nhi tị,
Lỗi tửu thiêu tiền Táo quân hỉ.
Tỳ tử đấu tranh quân mạc văn,
Miêu khuyển giác uế quân mạc sân.
Tống quân tuý bão đăng thiên môn,
Tiêu trường tiêu đoản vật phức vân,
Khất thủ lợi thị quy lai phân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xưa đã dạy ngày hai tư tháng chạp
Về chầu trời vua Táo báo việc qua
Hãy khoan đi tuy xe mây ngựa gió
Dâng thức ăn rượu tốt để cúng ngài
Cá chép tươi cùng đầu heo nấu nhuyễn
Trái cây ngon bánh nhân đậu trắng tròn
Con gái kiêng, con trai tranh nhau rót
Đốt giấy tiền rưới rượu mong ngài vui
Đám tỳ tử đánh nhau ngài đừng biết
Chó mèo lười phóng uế cũng đừng buồn
Tiễn ngài đến cửa trời còn no rượu
Chuyện ngắn dài đừng nói bỏ qua cho
Cầu việc tốt lúc trở về chia xẻ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Tế Táo từ