06/12/2021 22:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa xấu hổ

Tác giả: Nguyệt Tú - Nguyễn Nguyệt Tuệ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2009 21:10

 

Lá xấu hổ
Hoa không xấu hổ
Hồng nhạt tròn xinh
              Như cúc áo học trò
Có tiếng động
              Cây giật mình mắc cỡ
Lá khép rồi
              Hoa biết trốn vào đâu?
Nguồn: Nguyệt Tú, Vườn hoa bà ngoại, NXB Hội nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyệt Tú » Hoa xấu hổ