18/05/2024 11:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật đồng Tiền Trúc Đinh tiên sinh Tào Tập Am xá nhân đăng Đào Nhiên đình hữu tác
九日同錢竹汀先生曹習庵舍人登陶然亭有作

Tác giả: Vương Nguyên Huân - 王元勛

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 09:04

 

Nguyên tác

孤亭直上出疏林,
檻外飛鴻送遠音。
滿地夕陽明潦水,
遙空寒色散雲陰。
憑高易下懷鄉淚,
客久難為遊子吟。
差喜金門多舊識,
鳳城佳日共登臨。

Phiên âm

Cô đình trực thướng xuất sơ lâm,
Hạm ngoại phi hồng tống viễn âm.
Mãn địa tịch dương minh lạo thuỷ,
Dao không hàn sắc tán vân âm.
Bằng cao dịch hạ hoài hương lệ,
Khách cửu nan vi “Du tử ngâm[1]”.
Sai hỉ kim môn đa cựu thức,
Phụng thành giai nhật cộng đăng lâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bên rừng đình vút lên không,
Cánh hồng bay để dư âm xa vời.
Núi hồ ánh giữa chiều rơi,
Trời cao sắc lạnh mù khơi mây đùn.
Mắt nhìn, lệ nhớ nhà tuôn,
Lạ quê “Du tử ngâm” suông không thành.
May nhờ bạn cũ các anh,
Lên cao thành phụng ngày lành bên nhau.
Đình Đào Nhiên xây năm 1695 ở phía tây Bắc Kinh, bên cạnh Từ Bi am, ba mặt giáp hồ nước, là một thắng cảnh, các tài tử giai nhân thường tụ họp về đây ngâm hoạ thưởng lãm. Tiền Trúc Đinh tức Tiền Đại Hân 錢大昕 (1728-1804) hiệu Trúc Đinh, người Gia Định (Thượng Hải), tỉnh Giang Tô, cùng quê tác giả.

[1] Tên bài thơ của Mạnh Giao 孟郊, nói về người con đi xa nhớ về mẹ già ở quê nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nguyên Huân » Cửu nhật đồng Tiền Trúc Đinh tiên sinh Tào Tập Am xá nhân đăng Đào Nhiên đình hữu tác