02/07/2022 09:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người với vật bài 1: Người với vật

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 20/06/2008 16:36

 

Nhân đọc bài xã luận "Người với vật" đăng trên báo "Tiếng dân" số 465 ra đầu tháng 3-1932.

Ai bảo người hơn giống vật nhiều
Rằng khôn rằng khéo đủ trăm điều
Việc đời ngơ ngáo nhăn răng khỉ
Miếng lợi đua tranh toác mỏ diều
Thấy bạc đen lòng nhân cóc rác,
Ham mồi mắc bẩy trí rùa meo!
Người mà như thế hơn gì vật?
Há lẽ hơn vì mặt nạ đeo?!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Người với vật bài 1: Người với vật