06/06/2023 20:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giấc lữ hoài

Tác giả: Thẩm Thệ Hà - Tạ Thành Kỉnh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 23:09

 

Chiều ngã đường đơn một bóng trai
Về đâu? Chưa biết, ngủ đêm nay.
Dòng chuông sơn tự rơi lành lạnh,
Chỉ thấy nhà nghiêng nóc một hai.

Một tối buồn ôi! ngủ lạ giường,
Thâu đêm nghe nặng tiếng chày sương
Canh gà chửa vọng, ma không đến,
Thầm đếm ngày qua những bước đường.

Một tối buồn ôi! giấc chẳng sang,
Giường đơn nghe lạnh đến mơ màng.
Nhớ nhung những bước không hò hẹn,
Hoa nở vườn thơ, gió trúc vàng.

Đêm lạnh làm sao như lệ sa.
Nằm đây như Cuội chốn cung nga.
Ngoài hiên có lẽ trăng chưa xế,
Đợi trống tàn canh lại bước ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thệ Hà » Giấc lữ hoài