23/09/2020 14:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp nhau trao tặng khăn tay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2015 08:39

 

Gặp nhau trao tặng khăn tay,
Mong em cầm lấy đợi ngày kết duyên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gặp nhau trao tặng khăn tay