24/07/2021 17:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương nhớ

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 13/03/2017 10:27

 

(Kính dâng hương hồn Ông Nội)

Rằng xưa, cũng thật là xưa,
Xưa như cổ tích, mà vừa đâu đây.
Truyện Kiều có một ý này:
Hương gây mùi nhớ, trà ngây giọng tình[1].

Chọn ba vật phẩm phân minh,
Bưởi đào[2] xoa rượu, với bình trầm hương,
Thuỷ tiên thơm dịu nhẹ vương,
Ba mùi thơm quyện, ngỡ nhường tết xưa.
Nhớ ông nội, phút giao thừa,
Dâng “ba phẩm quý[3]” lên thờ tổ tiên.

Mùi thơm xoá mọi ưu phiền,
Trà thơm hương tết dẫn miền tiêu dao.
Giọng thơ Ông thật thanh tao,
Bóng Ông râu bạc in vào khói sương…

Nếp xưa, nay đã phai hương
Nét thanh tao cũng mờ gương ít nhiều!

Tết này hương gợi thương yêu,
Nhớ Ông cháu cũng lẩy Kiều đôi câu.
Buồn trông ngọn khói rầu rầu
Ngắm thuỷ tiên nhớ chòm râu ông cười.

Lặng theo hương khói lên trời,
Khấn Ông. Tâm ngát đẫm mùi hương xưa…
Mồng 6 Tết Đinh Dậu (02/02)

Nguồn: Phạm Ngọc San, Khoảng lặng xôn xao, NXB Hội Nhà văn, 2018
[1] Nguyên văn câu Kiều: “Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình”.
[2] Bưởi để thờ hoặc để chơi khi xoa rượu, màu sẽ tươi lên và sẽ lên hương ngào ngạt.
[3] Ba thứ quý của ông tôi chuẩn bị cho Tết là: hương trầm, thuỷ tiên và bưởi đào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Hương nhớ