19/10/2021 03:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang sơn ba tỉnh bài 02

Tác giả: Tôn Thọ Tường

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/01/2008 09:13

 

Thày lay lại chuốc lấy danh nhơ,
Ai mượn mình lo việc bá vơ?
Trẻ dại, giếng sâu, lòng chẳng nỡ,
Đường xa, ngày tối, tuổi không chờ.
Áo xiêm chán thấy xăn tay thợ,
Xe ngựa nào toan gỡ nước cờ.
Rủi rủi may may đâu đã chắc?
Miệng lằn lưỡi mối hay tai ngơ!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thọ Tường » Giang sơn ba tỉnh bài 02