31/01/2023 06:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư gia ngạo - Phản đệ nhất thứ đại vi tiễu
漁家傲-返第一次大圍剿

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2008 02:04

 

Nguyên tác

萬木霜天紅爛漫,
天兵怒氣沖霄漢。
霧滿龍岡千嶂暗,
齊聲喚,
前頭捉了張輝瓚。

二十萬軍重入贛,
風煙滾滾來天半。
喚起工農千百萬,
同心幹,
不周山下紅旗亂。

Phiên âm

Vạn mộc sương thiên hồng lạn mạn,
Thiên binh nộ khí xung Tiêu Hán.
Vụ mãn Long Cương thiên chướng ám,
Tề thanh hoán,
Tiền đầu tróc liễu Trương Huy Toản.

Nhị thập vạn quân trùng nhập Cám,
Phong yên cổn cổn lai thiên bán.
Hoán khởi công nông thiên bách vạn,
Đồng tâm cán,
Bất Chu sơn hạ hồng kỳ loạn.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Lá nhuốm sương thu rừng đỏ thắm
Thiên binh khí giận át Vân Hán
Mây phủ Long Cương mờ vạn ngọn
Cùng reo lớn:
Trước vừa bắt được Trương Huy Toản

Hai chục vạn quân đánh vào Cám
Ngang trời gió giục mây cuồn cuộn
Dấy đông công nông hàng vạn vạn
Quyết lòng cản
Dưới núi Bất Chu cờ hồng rạng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Ngư gia ngạo - Phản đệ nhất thứ đại vi tiễu