25/10/2021 06:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 1
雜詩其一

Tác giả: Tào Phi - 曹丕

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 30/08/2005 00:49

 

Nguyên tác

漫漫秋夜長,
烈烈北風涼。
展轉不能寐,
披衣起彷徨。
彷徨忽已久,
白露沾我裳。
俯視清水波,
仰看明月光。
天漢迴西流,
三五正縱橫。
草蟲鳴何悲,
孤雁獨南翔。
鬱鬱多悲思,
綿綿思故鄉。
願飛安得翼,
欲濟河無梁。
向風長嘆息,
斷絕我中腸。

Phiên âm

Mạn mạn thu dạ trường,
Liệt liệt bắc phong lương.
Triển chuyển bất năng mị,
Phi y khởi bàng hoàng.
Bàng hoàng hốt dĩ cửu,
Bạch lộ triêm ngã thường.
Phủ thị thanh thuỷ ba,
Ngưỡng khán minh nguyệt quang.
Thiên Hán hồi tây lưu,
Tam Ngũ[1] chính tung hoành.
Thảo trùng minh hà bi,
Cô nhạn độc nam tường.
Uất uất đa bi tư,
Miên miên tư cố hương.
Nguyện phi an đắc dực,
Dục tế hà vô lương.
Hướng phong trường thán tức,
Đoạn tuyệt ngã trung trường.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Đêm thu dài dằng dặc
Gió bấc rét căm căm
Chuyển mình chẳng thể ngủ
Khoác chiếc áo đi rong
Phút chốc mà đã lâu
Sương trắng thấm ướt áo
Cúi nhìn sóng nước trong
Ngửng đầu trông trăng sáng
Thiên Hán chảy về Tây
Tam Ngũ chính ngang dọc
Côn trùng than sầu bi
Cánh nhạn bay về Nam
U uất nỗi buồn đau
Nhớ cố hương không dứt
Muốn bay chẳng có cánh
Qua sông lại không cầu
Đành thở dài trong gió
Đứt đoạn khúc ruột đau.
[1] Tên sao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Phi » Tạp thi kỳ 1