31/01/2023 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một cái tổ
A nest

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/02/2017 07:05

 

Nguyên tác

I want to build a love nest
Saving for we two live
Life active, aren't you?
Why are you passive?

Time makes the couple of bird fall down
Our age will be grown
Nobody exists to enjoy the passing Spring
Look! Look! The swifts are dancing

At the dawn, it is sunny
Spreading the yellow light ray on the sand
Quick! Quick! It is happy
One hundred years on this land.

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Anh muốn xây một cái tổ tình yêu
Danh cho hai ta sống
Cuộc sống đầy năng động phải không em?
Tại sao em thụ động thế?

Thời gian làm đôi chim rơi xuống
Tuổi tác chúng ta sẽ lớn
Không ai còn hưởng mùa Xuân đang qua
Hãy nhìn! Hãy nhìn! Những con én đang nhảy múa

Vào buổi bình minh, trời có nắng
Trải tia nắng vàng trên cát
Mau lên nào! Mau lên nào! Thật hạnh phúc
Một trăm năm trên vùng đất này.
2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Một cái tổ