06/10/2023 00:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Coda
Coda

Tác giả: Octavio Paz Lozano

Nước: Mexicô
Đăng bởi estrange vào 24/03/2008 04:04

 

Nguyên tác

Tal vez amar es aprender
a caminar por este mundo.
Aprender a quedarnos quietos
como el tilo y la encina de la fábula.
Aprender a mirar.
Tu mirada es sembradora.
Plantó un árbol.
                           Yo hablo
porque tú meces los follajes.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Có lẽ yêu là học cách
Bước đi trên thế giới này.
Học cách im lặng
Như cây sồi hay cây đoan trong truyện cổ
Học cách nhìn.
Ánh nhìn của em trải ra những hạt giống.
Từ đó mọc thành cây.
Anh nói thành lời
Là vì em rung cành lá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Octavio Paz Lozano » Coda