20/05/2024 09:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Lý Đảm, Nguyên Tích
寄李儋元錫

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2008 02:10

 

Nguyên tác

去年花裡逢君別,
今日花開又一年。
世事茫茫難自料,
春愁黯黯獨成眠。
身多疾病思田里,
邑有流亡愧俸錢。
聞道欲來相問訊,
西樓望月幾回圓。

Phiên âm

Khứ niên hoa lý phùng quân biệt,
Kim nhật hoa khai hựu nhất niên.
Thế sự mang mang nan tự liệu,
Xuân sầu ảm ảm độc thành miên.
Thân đa tật bệnh tư điền lý,
Ấp hữu lưu vong quý bổng tiền.
Văn đạo dục lai tương vấn tấn,
Tây lâu vọng nguyệt kỷ hồi viên.

Dịch nghĩa

Năm ngoái khi hoa đào nở, chính là lúc cùng các ông chia tay,
Năm nay hoa nở, lại đã một năm rồi!
Việc đời man mác, khó tự liệu tính trước được,
Trong mối sầu xuân ảm đạm, một mình tạo nên giấc ngủ.
Mình nhiều bệnh tật, nên nghĩ tới đồng ruộng quê nhà,
Trong ấp có kẽ lưu vong, nên hổ thẹn còn lãnh bổng lộc.
Nghe nói các ông muốn đến đây thăm hỏi tôi,
Trên lầu tây, tôi trông ngắm trăng, đã mấy lần rồi!

Bản dịch của Trần Trọng San

Trông hoa năm ngoái chia tay,
Hôm nay hoa nở, lại đầy một năm.
Việc đời man mác muôn vàn,
Đắm chìm trong giấc sầu xuân một mình.
Bệnh nhiều, nhớ chốn điền viên,
Lưu vong đầy ấp, bổng tiền thẹn ai.
Nghe tin bạn định qua chơi,
Lầu tây trăng đã tròn đầy bao phen?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Ký Lý Đảm, Nguyên Tích