06/10/2023 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Sơn nhật ký kỳ 2
黃山日記其二

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2019 21:47

 

Nguyên tác

黃山小孩真乖乖,
見我就問『伯伯好』。
頰如蘋果嘴如花,
對我感情真濃厚。

Phiên âm

Hoàng Sơn tiểu hài chân quai quai,
Kiến ngã tựu vấn “Bá bá hảo”.
Giáp như tần quả, chuỷ như hoa,
Đối ngã cảm tình chân nùng hậu.

Dịch nghĩa

Các cháu bé ở Hoàng Sơn thật là ngoan,
Thấy tôi đều chào: “Cháu chào Bác ạ!”
Má như quả táo, miệng như hoa,
Tình cảm đối với tôi thật là nồng hậu.

Bản dịch của Phan Văn Các

Hoàng Sơn các cháu thật là ngoan,
Hễ gặp tôi: “Cháu chào Bác ạ!”
Má như táo chín, miệng như hoa,
Tình cảm với tôi nồng thắm quá.
Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Hoàng Sơn nhật ký kỳ 2