15/04/2021 00:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ “Từ Thứ quy Tào”

Tác giả: Phan Văn Trị - 潘文值

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 16/01/2008 09:26

 

Quá bị trên đầu nhát búa voi,
Kinh luân đâu nữa để khoe mòi!
Xăn văn ruổi Nguỵ mây ùn đám,
Dáo dác xa Lưu, gió thổi còi.
Đất Hứa nhớ thân sa giọi tủi
Thành Tương mến chúa nhẹ tay roi!
Về Tào miệng ngậm như bình kín,
Trân trọng lời vàng đáng mấy thoi?
Bài này hoạ lại bài Từ Thứ quy Tào của Tôn Thọ Tường, còn có tên là Vịnh hát bội.

Nguồn: Nguyễn Khắc Thuần và Nguyễn Quảng Tuân, Phan Văn Trị: cuộc đời và tác phẩm, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1986, tr. 118

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Trị » Hoạ “Từ Thứ quy Tào”