02/07/2022 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ Tây mùa sâm cầm

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 21/08/2015 07:00

 

Sương mờ ảo mặt hồ Tây vang vọng
Tiếng gọi Thu hay Thu gọi Sâm Cầm.
Liễu sương buông tha thiết vẫy âm thầm
Chờ tay gió vuốt mềm làn tóc Liễu.
Nguồn: Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội nhà văn, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Hồ Tây mùa sâm cầm