05/12/2021 13:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn phòng mạn hứng kỳ 1
山房漫興其一

Tác giả: Trần Nhân Tông - 陳仁宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 19/09/2008 10:04

 

Nguyên tác

誰縛更將求解脫,
不凡何必覓神仙。
猿閑馬倦人應老,
依舊雲庄一榻禪。

Phiên âm

Thuỳ phọc cánh tương cầu giải thoát,
Bất phàm, hà tất mịch thần tiên.
Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão,
Y cựu vân trang nhất tháp thiền.

Dịch nghĩa

Ai trói buộc mà phải tìm phương giải thoát,
Phẩm cách chẳng phàm tục cần gì tìm thần tiên.
Vượn nhàn, ngựa mỏi, người cũng đã già,
Vẫn một chiếc giường thiền ở am mây cũ.

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Ai trói buộc chi, tìm giải thoát?
Khác phàm đâu phải kiếm thần tiên.
Vượn nhà, ngựa mỏi, ta già lão,
Như trước, am mây chốn toạ thiền.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhân Tông » Sơn phòng mạn hứng kỳ 1