27/09/2022 22:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề thôn cư
題村居

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2014 17:38

 

Nguyên tác

三村稚桑春未到,
扶床乳女午啼飢。
潛銷暗鑠歸何處,
萬指侯家自不知。

Phiên âm

Tam thôn trĩ tang xuân vị đáo,
Phù sàng nhũ nữ ngọ đề cơ.
Tiềm tiêu ám thước quy hà xứ?
Vạn chỉ[1] hầu gia tự bất tri.

Dịch nghĩa

Dâu ở ba thôn còn nhỏ, mà mùa tằm kéo kén cũng chưa tới,
Bữa trưa những đứa gái nhỏ bám vào thành giường kêu đói.
Đói khổ đã đến cùng cực rồi, đi đâu bây giờ?
Nhà quyền quý có hàng vạn đầy tớ rồi không cần đến họ nữa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dâu còn non, mùa tằm chưa tới
Gái thanh xuân kêu đói bên giường
Biết đi đâu? Quá thảm thương!
Nhà giàu vạn tớ và đương kêu nhiều
[1] Có nghĩa là lấy ngón tay trỏ chỉ vào cái gì đó, trong bài có nghĩa là đầy tớ. Bọn nhà giàu đếm tôi đòi bằng cách lấy ngón tay trỏ vào mặt mà đếm. Vạn chỉ có nghĩa vạn đày tớ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Đề thôn cư