24/09/2021 03:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngoạ bệnh kỳ 2
臥病其二

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2005 23:05

 

Nguyên tác

春寒夏暑故相侵,
一臥鴻山歲月深。
明鏡曉寒開老瘦,
柴扉夜靜閉呻吟。
十年夙疾無人問,
九轉還丹何處尋。
安得玄關明月見,
陽光下照破群陰。

Phiên âm

Xuân hàn hạ thử cố tương xâm,
Nhất ngọa Hồng Sơn tuế nguyệt thâm.
Minh kính hiểu hàn khai lão sấu,
Sài phi dạ tĩnh bế thân ngâm.
Thập niên túc tật vô nhân vấn,
Cửu chuyển[1] hoàn đan hà xứ tầm?
An đắc huyền quan minh nguyệt hiện,
Dương quang hạ chiếu phá quần âm.

Dịch nghĩa

Xuân lạnh hè nóng cứ quấy rầy nhau mãi,
Vừa về Hồng Lĩnh chốc đã mấy năm rồi!
Buổi sáng soi gương thấy mình gầy và già đi,
Đêm thanh vắng, cửa tre đóng kín, nằm rên rỉ.
Bệnh cũ mười năm không ai thăm hỏi,
Tìm đâu ra thuốc tiên luyện chín lần?
Ước gì vầng trăng xuất hiện ngay trước cửa,
Ánh sáng rọi xuống xua đuổi mọi bóng tối!

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hạ nồng xuân lạnh quấy rầy nhau,
Nằm ở non Hồng đã mấy lâu.
Sáng lạnh soi gương mình ốm sọm,
Đêm thanh đóng cửa giọng rên sầu.
Mười năm bệnh cũ không ai hỏi,
Chín luyện tiên đan biết kiếm đâu?
Mong được vầng trăng vào trước cửa,
Ánh dương xua sạch bóng âm u.
Tham khảo: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007
[1] Tức "cửu chuyển kim đan" hay "cửu hoàn đan", là thuốc các đạo gia luyện bằng chất kim thạch, phàm chín lần uống vào sẽ thành tiên. Đây nói thuốc hay để chữa bệnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Ngoạ bệnh kỳ 2